บริษัท โกลบอลซัน (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า และ จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่ม และ อาหารสำเร็จรูป
สวัสดิการ
เงินเดือน ประกันสังคม ท่องเที่ยวประจำปี โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โกลบอลซัน (ประเทศไทย) จำกัด
127/24 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 19 ถ.นนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120