บริษัท ไนน์ที จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจด้าน IT ครบวงจร ออกแบบและวางระบบ Network, ดูแลระบบและให้คำปรึกษาทางด้าน Network ให้กับองค์กรต่าง ๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไนน์ที จำกัด
182/37 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700