เป็นผู้จัดจําหน่ายชั้นนําอุปกรณ์สําหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ โรงกลั่น, ปิโตรเคมี, เคมี กาว สี, อุตสาหกรรมผลิต เหล็ก สแตนเลส, โรงไฟฟ้า, บําบัดน้ำเสีย และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป และเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าประเภท Mechanical package และ ปั๊มอุตสาหกรรม ชั้นนําจากต่างประเทศ บริษัทฯ ต้องการผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมงานเพื่อรองรับ การขยายงานของบริษัทฯ ดังนี้
สวัสดิการ
•ค่าน้ำมัน •ค่าโทรศัพท์ •Incentive •ประกันสังคม •ประกันสุขภาพประกันชีวิต •ค่ารักษาพยาบาล •งานสังสรรค์ประจำปี •โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี เค เค สยาม จำกัด
21 ซอยศรีนครินทร์ 57
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10540
เว็บไซต์: http://pkksiam.com/