บริษัท กรีน ซีดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการเกษตร จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก
สวัสดิการ
- เงินเดือนตามวุฒิ และประสบการณ์ - ประกันสังคม ค่าคอม ฯลฯ ตามที่ตกลงกัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีน ซีดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310