P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
เป็นบริษัทจัดหางานที่เปิดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการคัดสรรหาบุคลากร และมีความชำนาญในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรของไทยและต่างประเทศ เรามั่นใจในประสบการณ์อันยาวนานกว่า ในธุรกิจการสรรหาบุคลากร ว่าจะสามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเราจะมุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของลูกค้าในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยปราศจากปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรอีกต่อไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
2034/82 อิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรี-ตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์: www.prtr.com
วิธีการเดินทาง
1. สายรถประจำทางที่ผ่าน 11,23,58,60,72,93,99,113,206 ลงป้ายอิตาเลี่ยนไทย 2. รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ ออกช่องทางที่5 ต่อวินมาที่อาคาร 3. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเพชรบุรี ออกช่องทางที่1 ต่อวินมาที่อาคาร 4. เรือคลองแสนแสบ ขึ้นท่าเรืออิตัลไทย ได้เลย