บริษัท ไทยจิตรเกษมแมชชินเนอรี่ จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านจัดจำหน่ายอะไหล่เครื่องยนต์ดีเซลมากว่า 30 ปี เวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสตามผลประกอบการ - ค่าล่วงเวลา - เบี้ยขยัน - ค่าเรียนเพิ่มเติมในกรณีที่สัมพันธ์กับตำแหน่งหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
ติดต่อ
บริษัท ไทยจิตรเกษมแมชชินเนอรี่ จำกัด
1418/2-3 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: http://www.tcmthailand.net
วิธีการเดินทาง
- รถไฟฟ้าสถานีพหลโยธิน 24