บริษัท นิวเอเชียไฮเทคอีเล็คโทรนิค จำกัด
ทำธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าซื้อขาย อุปกรณ์อิเลคโทรนิค
สวัสดิการ
ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวเอเชียไฮเทคอีเล็คโทรนิค จำกัด
79/49 หมู่ 18 หมู่บ้านธันยบดี ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140