JobThai
บริษัท ไทธฤต จำกัด
บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2554 ตลอดระยะเวลาบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปี 2557 บริษัทฯได้ขยายธุรกิจ ตั้งแต่งานโครงสร้าง งานไฟฟ้า จนถึงงานระบบอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นรับสมัครผู้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ค่าเช่าบ้าน - เบี้ยขยัน - ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ 8.30 - 17.30 น.
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ไทธฤต จำกัด
104/21 ถนนเลียบคลองสอง
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510