บริษัทจัดหางานไทย นิปปอน เทรนนิ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาขีดความ สามารถทางด้านเทคโนโลยี ของแรงงานไทย โดยมุ่งเน้นในการจัดส่งบุคลากร ที่มีความสามารถ เดินทางไปฝึกทักษะความสามารถทาง ด้านอุตสาหกรรมในสาขาอาชีพประเภทต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นและภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคแล้วสามารถนำความรู้ด้านเทคนิคเหล่านั้น กลับมาพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำงานของสถานประกอบการต้นสังกัดในเมืองไทย ให้มีประสิทธิภาพและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน 100000-140000 JPY
  • - ประกันสังคม ตามกฏหมายญี่ปุ่น
  • - ประกันสุขภาพ ตามหฏหมายญี่ปุ่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
THAI NIPPON TRAINING RECRUITMENT CO., LTD.
502/225 ถ.เตชะตุงคะ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 095-897-8508, 086-083-8160,02-039-0608
แฟกซ์: 02-039-0608
เว็บไซต์: www.facebook.com/TNT.RJP
ใช้งานแผนที่