Ponfire Studio Co., Ltd.
รับผลิตรายการโทรทัศน์ รับตัดต่องาน รับถ่ายภาพ Presentation (โรงแรม,โรงพยาบาล,หรือหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ต้องการผลิต) รับงานโปรดักชั่นทุกประเภท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Ponfire Studio Co., Ltd.
608/160
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่