บริษัท AAA HOUSE ENGINEERING จำกัด เป็นบริษัทรับสร้างบ้าน ที่มีประสบการณ์มานานมากกว่า 30 ปี ปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมากด้วยคุณภาพและมาตราฐานการสร้างบ้านในระดับสากล ทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและต้องการขยายสาขาให้ครอบคุมเขตพื้นที่ภาคอีสาน
บริษัท AAA HOUSE ENGINEERINGจำกัด จึงมีความประสงค์ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งที่บริษัทเปิดรับ ดังนี้
ติดต่อ
AAA HOUSE ENGINEERING Co., Ltd.
101/10 หมู่ที่ 5
ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 093-328-8877