กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.studentloan.or.th
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออกที่ 3
ใช้งานแผนที่