บริษัท อินทริก จำกัด
บริษัท อินทริก จำกัด เป็นเอเจนซี่ขนาดกลางให้บริการด้านงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ครบวงจร ได้แก่
- Creative Advertising and Development for TV, Radio, Print and Media
- Graphic Design, Display, Booth, P.O.P. and Print
- Event Marketing and Organization
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่บริษัทฯ ได้ให้คำปรึกษาและงานบริการให้กับลูกค้าชั้นนำของเมืองไทยที่หลากหลาย
ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายขอบเขตงานเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจเราจึงมองหาผู้ที่เติมเปี่ยมไปด้วยพลัง การคิดสร้างสรรค์ ทั้งที่มีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์งาน และเติบโตไปพร้อมกัน
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เงินช่วยเหลือ หรือแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
ติดต่อ
บริษัท อินทริก จำกัด
30/346
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: intrigueoroanizer.com
ใช้งานแผนที่