บริษัท กรีนลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ คอนโด เริ่มธุรกิจกลางปี 2556
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
168 ซอยมุขมนตรี 22
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์: www.v-condo.com
event langing page