Primetime Solution Co., Ltd.
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ผลิต จำหน่าย และเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Primetime Solution Co., Ltd.
71 อาคารเอส.เค. กู๊ดวิลล์ ชั้นที่ 11 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ใช้งานแผนที่