บริษัท ก่วงหง อินดัสตรี้ จำกัด รับออกแบบและผลิต Selective Carrier Plastic Part Mould , Jig , Fixture , Metal Part พร้อมบริการจัดส่ง และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาโรงงานเพื่อรองรับความต้องการลูกค้า พัฒนางานให้มีคุณภาพ รวดเร็ว มากยิ่งขี้น และเรายังคิดค้นพัฒนาเทคนิคเฉพาะทางเพื่อความก้าวหน้า ไม่เป็นรองใครhttp://www.guanghong.co.th/
สวัสดิการ
  • 1. โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ) / Bonus
  • 2. เบี้ยขยัน / Diligent Allowance
  • 3. ค่าอาหาร
  • 4. เครื่องแบบพนักงานฟรี / Uniform
  • 5. ประกันสังคม
  • 6.ค่าที่พัก
ติดต่อ
บริษัท ก่วงหง อินดัสตรี้ จำกัด
121/185-186 ม.11
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.guanghong.co.th
ใช้งานแผนที่