บริษัท อัลวาดาห์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ดำเนินธุรกิจส่งออก อาหารและเครื่องดื่ม
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ค่าอาหารกลางวัน 3.โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อัลวาดาห์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2/22 อาคารไอยรา ห้อง 906-2 ถ.จันทน์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ใช้งานแผนที่