บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ศูนย์การค้า โพศรี วิลเลจ community mall ศุนย์รวมของฝาก ของอร่อย สินค้าพื้นเมือง และ ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรร โครงการหมู่บ้านศรีธานี และศรีธานีอิงแลนด์
Benefits
  • - ตามกฎหมาย
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
345/22 ม.2 ซ.บ้านโพธิ์สว่าง ถ.โพศรี
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Directions
  • เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 9
See Map