บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ศูนย์การค้า โพศรี วิลเลจ community mall ศุนย์รวมของฝาก ของอร่อย สินค้าพื้นเมือง และ ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรร โครงการหมู่บ้านศรีธานี และศรีธานีอิงแลนด์
สวัสดิการ
- ตามกฎหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
345/22 ม.2 ซ.บ้านโพธิ์สว่าง ถ.โพศรี
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เว็บไซต์: www.POSRIVILLAGE.COM
วิธีการเดินทาง
เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 9
ใช้งานแผนที่