บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท จำกัด
ประกอบธุรกิจการตลาดเพื่อการเช่าพื้นที่
สวัสดิการ
- ประกันสังคม -ตรวจสุขภาพประจำปี -วันลาพักผ่อนประจำปี -ชุดยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท จำกัด
345/22 ม.2 ซ.บ้านโพธิ์สว่าง ถ.โพศรี
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เว็บไซต์: http://baansrithani.com/
วิธีการเดินทาง
เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 9
ใช้งานแผนที่