โรงเรียนทนาพรวิทยา
โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2511 นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกในตำบลบางละมุง เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษารับนักเรียนแบบสหศึกษา รับนักเรียนไป - กลับ มีบริการรถรับ - ส่งนักเรียนในเขตบริการ เปิดสอนตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30น. ถึง เวลา 15.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
สวัสดิการ
  • - สวัสดิการตามระเบียบของ สช. กระทรวงศึกษาธิการ
  • - เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ (ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต)
  • - อาหารกลางวันฟรี
  • - เงินทดแทนกองทุนครู( ในตำแหน่ง ครู)
  • - ประกันสังคม (เจ้าหน้าที่)
  • - บุตร ไม่เสียค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • - เงินกู้ฉุกเฉิน
  • - ทัศนศึกษาประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนทนาพรวิทยา
147 หมู่ 4
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เว็บไซต์: www.thanaporn.ac.th