บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจหลักโดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด ปูนสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติกประเภท LDPE&EVA กาวน้ำVAECopolymerEmulsion ฟิล์ม Polene Solar ® แอมโมเนียไนเตรท และกรดไนตริก และมีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ โรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Refuse Derived Fuel) โรงงานรับกำจัดกากอุตสาหกรรม โรงงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทิ้ง โรงงานผลิตกระเบื้อง โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สถานีบริการน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ (NGV)
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ของบริษัท มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย สหรัฐอเมริกา (ASTM) และสหพันธ์ยุโรป (EU) โดยเป็นโรงงานปูนซีเมนต์ของคนไทยรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพ ISO 9002 และผ่านมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทสามารถส่งออกปูนซีเมนต์ไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการดูแลและระมัดระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมสูงที่สุดในโลก
ด้วยความพร้อมของเครื่องจักรที่ทันสมัย บริษัทมีโรงงานปูนซีเมนต์ 4 โรงตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันและติดกับเหมืองหินปูนของบริษัท รวมทั้งมีเครือข่ายการตลาดและการจัดส่งที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำมาก โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศและครองส่วนแบ่งตลาดปูนสำเร็จรูปที่สูงที่สุดในประเทศ นอกจากนี้บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด ในฐานะเป็นบริษัทย่อยยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จรายใหญ่อันดับ 2 ของประเทศไทย
เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์และสินค้าคุณภาพของเรา www.tpipolene.co.th
สวัสดิการ
 • - ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก/ค่าทันตกรรมปีละ 20000 บาท (บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรสามารถเบิกกับบริษัทฯได้)
 • - ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
 • - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • - สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธ.อาคารสงเคราะห์และธ.ออมสิน ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • - สวัสดิการเงินกู้เอนกประสงค์กับธ.ออมสิน
 • - ทุนการศึกษาบุตร (อนุบาล - ปริญญาตรี)
 • - ประกันชีวิต (350000 - 700000)
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - สิทธิการลาเพื่อจัดพิธีศพของญาติชั้นต้นและการจัดพิธีสมรส
 • - พัฒนาบุคลกรโดยการฝึกอบรม
 • - ฌาปนกิจสงเคราะห์
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
20 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง) ประจำสำนักงานใหญ่สาทร
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
12,000-16,000
2. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
ช่างอาคาร
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์
3.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค (เคมี)
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
4.
17 ต.ค. 62
ผู้แทนขาย (ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม) รับสมัครด่วน
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง+ค่าเดินทาง+ค่าคอม
5.
17 ต.ค. 62
IT OFFICER
pinlocation
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
6. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
ผู้ช่วยช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง) ประจำสำนักงานใหญ่สาทร
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
7.
17 ต.ค. 62
ผู้แทนขาย (ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และปุ๋ยชีวอินทรีย์)
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง+ค่าเดินทาง+ค่าคอม
8.
17 ต.ค. 62
พนักงานแนะนำผลิตภัณฑ์ (ประจำร้านศรีบุญมาโฮมแคร์ ราชพฤกษ์)
pinlocation
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้าง+ค่าเดินทาง+ค่าคอม
9.
17 ต.ค. 62
โปรแกรมเมอร์ (Microsoft Dynamic AX)
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์
10.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การตลาด(ต่างประเทศ)
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์
11.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
12. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
หัวหน้ากะสถานีน้ำมัน (ถ.จันทน์) เป็นพนักงานประจำ
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
13.
17 ต.ค. 62
ผู้จัดการแผนกอาคารสถานที่ (โรงงานสระบุรี)
pinlocation
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
14.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
15. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
ผู้แทนขายปูน
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์+ค่าคอม
16.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการจัดส่ง
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์
17.
17 ต.ค. 62
Sales Engineer (Chemical Product)
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
18. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
ผู้ช่วยช่างเทคนิค (ผู้ช่วยช่างปูน)(ปฎิบัติงานที่สาทร)
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
19.
17 ต.ค. 62
Production Asst. Department Manager
pinlocation
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
20.
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
ติดต่อ
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถ.จันทน์ตัดใหม่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: สมัครงานบมจ.ทีพีไอโพลีน(กรุงเทพ) 092-281-0028 หรือ 29 /สมัครงานบจก.ทีพีไอ ออลซีซั่นส์(จ.สระบุรี) ติดต่อ 098-945-4451 คุณจักรภัทร / สมัครงานโรงงานจ.ระยอง ติดต่อ คุณสมศักดิ์,คุณฐานิดา 038-803-088,092-556-0293
แฟกซ์: 02-213-1039 ต่อ 12130
เว็บไซต์: www.tpipolene.co.th
Line ID: hrstpipl
วิธีการเดินทาง
1. เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงสถานีช่องนนทรี และต่อรถ BRT มาลงสถานีถนนจันทร์ หรือขึ้นรถเมล์สาย 77 , 2. เดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT ให้ลงสถานีลุมพินี และต่อรถสองแถวสาย 1240 (คันใหญ่เท่านั้น) ลงตึก TPI
ใช้งานแผนที่