บริษัท กรวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท กรวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปิดดำเนินกิจการมาแล้ว 33 ปี ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทชั้นนำภายในประเทศ
สวัสดิการ
 • ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน
 • เงินสงเคราะห์บุตร
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • ิพักร้อน 6 วัน/ปี สามารถสะสมวันลาพักร้อนไปใช้ปีถัดไปได้
 • ลากิจ 6วัน/ปี
 • ลาบวช15วัน/ปี
 • ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
 • เงินช่วยงานศพ
 • ลากิจพิเศษ 5วัน กรณีบิดา มารดา บุตร สามี หรือภรรยาเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือค่าอาหาร กรณีออกนอกบริษัท
 • มีค่าเครื่องใช้ (บางตำแหน่ง)
ติดต่อ
บริษัท กรวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
939 หมู่ 2
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
วิธีการเดินทาง
 • รถโดยสารประจำทาง , รถยนต์ส่วนบุคคล
ใช้งานแผนที่