บริษัท พี แอนด์ พี ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน เพื่อจัดจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ มีเป้าหมายจะขยายตลาดอย่างต่อเนื่องและต้องการบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและพร้อมที่จะทำงานเพื่อความก้าวหน้าเเละเติบโตไปกับองค์กร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี แอนด์ พี ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
9/11 ซอยเอกชัย16 ถนนเอกชัย
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150