บริษัท นิปปอน ริกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นบริษัทญี่ปุ่น เป็นบริษัทเทรดดิ้งเกี่ยวกับอิเลคโทรนิค และ อุปกรณ์เกี่ยวกับกอล์ฟ เวลาทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันกลุ่มAIA (ผ่านโปร 3 เดือน) - OT - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิปปอน ริกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
942/34-35 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น1 ถนนพระราม4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วิธีการเดินทาง
BTSศาลาแดง รถประจำทางสาย 115,116,76,77,15,547,4,46,109