Excellence Plan and Engineering Co.,Ltd
งานออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังแรงสูง, แรงต่ำและงานติดตั้ง รวมทั้งงานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้ ก่อตั้ง บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ แปลน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยได้รวบรวมทีมงานผู้ชำนาญการและวิศวกรทั้งระดับสามัญและภาคีที่มีประสบการณ์ในด้านวิชาการและด้านวิศวกรรม เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสรายปี - โบนัสตามผลกำไรในโครงการที่รับผิดชอบ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Excellence Plan and Engineering Co.,Ltd
99/31 หมู่ที่ 6
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000