บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด
ศูนย์รวมเครื่องใช้สำนักงานครบวงจร
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ประกันสุขภาพ -เบี้ยขยัน -โบนัสประจำปีตามผลการประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด
173-175-177
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ใช้งานแผนที่