บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือยูยู เป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์
ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพ ทั้งในรูปสัญญาสัมปทาน สัญญาจ้างบริหาร และสัญญาเช่าบริหาร บนพื้นฐานความพร้อมของบุคลากรที่มีความชำนาญ และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
สวัสดิการ
  • ค่ารักษาฟัน
  • ค่ารักษาดวงตา ตัดแว่น
  • สมาชิกศูนย์กีฬา/อุปกรณ์กีฬา
  • การท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
  • ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23 เลขที่ 1 ซ.วิภาวดีรังสิต 5 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.uu.co.th