บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ มุ่งมั่นในการทำงาน มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเข้าทำงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
สวัสดิการ
  • - โบนัสประจำปี
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่ากะ
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - หอพักฟรี
  • - งานกีฬาสี และงานเลี้ยงปีใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด
88 ม.2
ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140