บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ มุ่งมั่นในการทำงาน มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเข้าทำงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสประจำปี - เบี้ยขยัน - ค่าล่วงเวลา - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอร์ม - หอพักฟรี - งานกีฬาสี และงานเลี้ยงปีใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด
88 ม.2
ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
ใช้งานแผนที่