JobThai
บริษัท บี เซอร์เคิล จำกัด ก่อตั้งจากกลุ่มที่ปรึกษาและนักพัฒนาระบบที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องซอฟแวร์บริการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และเวอร์โฟร์ ด้วยพันธกิจช่วยเปลี่ยนกระบวนการทำงานของลูกค้าสู่ดิจิตอลทั้งกระบวนการ "Transform Paper to Digital Flow" เราเชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลหรือการทำงานแบบไร้กระดาษจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความเร็วในกระบวนการธุรกิจและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง และยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรของโลกลง บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาระบบให้กับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเสียเวลาและทรัพยากรไปกับกระบวนการทำงานบนกระดาษ การทำงานแบบแมนนวลที่ช้า สิ้นเปลือง ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดก สินค้าและบริการหลักประกอบด้วย Workflow and Business Process Management, Document and Content Management, Document Scanning and Data Capture, สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Doc), Process Automation และ Lean Digital Process Consulting Our Life: เราใช้ชีวิตและทำงานกันอย่างไร? - เรามีความปรารถนาที่จะสร้างและส่งมอบ Solution ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าเสมอ - เราเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งใน Solution ที่เราทำ - เราให้ความสำคัญกับความสุขในการทำงานของพนักงาน เราเชื่อว่าพนักงานที่มีความสุขจะสามารถสร้างและส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยม - Work from Home, Flexible Working Time จัดเวลาทำงานให้เหมาะสมกับ Life Style ของแต่ละคน - เราทำงานแบบ Professional ควบคู่กับวัฒนธรรมพี่ดูแลน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน - เราเป็นองค์กรที่ Agile, Lean และ Flexible - เราทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้งานออกมาดีส่งมอบให้ลูกค้าประทับใจ - เรารับฟังทุกเสียงของทีมงาน เพื่อนำมาปรับปรุงให้ B Circle เป็น Happy Work Place Our Location: เรามีออฟฟิศที่เงียบสงบแวดล้อมด้วยต้นไม้เป็นส่วนตัว เพียง 200 เมตรจากรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bcircle.co.th/about-us/join-us/
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - โบนัสตามผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานของตน - ท่องเที่ยวประจำปี - Team Party - Training
ติดต่อ
บริษัท บี เซอร์เคิล จำกัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ห้องเลขที่ 24063 ชั้น 24 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: http://www.bcircle.co.th
วิธีการเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว หรือ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สามย่าน ออกทางออกหมายเลข 2 จะมีทางเชื่อมต่อเข้าสู่อาคารจัตุรัสจามจุรี