N.O.K Inter Plus Co.,Ltd.
ดำเนินธุรกิจทางด้านการจัดหา อสังหาริมทรพัย์ ตามความประสงค์ของลูกค้าชาวต่างชาติ (ญี่ปุ่น)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
N.O.K Inter Plus Co.,Ltd.
43/23 สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110