บริษัท เอ็น.พี.บ.แมชชีน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เป็นบริษัทนำเข้าเครื่องจักรเพื่อขายและบริการทั่วประเทศ
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - คอมมีชั่น
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัตเหตุ
  • - ยูนิฟร์อมฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็น.พี.บ.แมชชีน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
528 หมู่ 1
ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.npbmachine.com