นิติบุคคลหมู่บ้านวรารมย์ เพชรเกษม 81 เฟส 2
มีหน้าที่จัดสรรและดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน วรารมย์เพชรเกษม 81 เฟส 2
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - วันหยุดประจำปี - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
นิติบุคคลหมู่บ้านวรารมย์ เพชรเกษม 81 เฟส 2
5/199 อาคารนิติบุตคลหมู่บ้านวรารมย์ เพชรเกษม 81 เฟส 2 หมู่ที่ 1 ถนนบางบอน
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150