บริษัท นาซ่ากรุ๊ป2008 จำกัด
ดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารเสริมและเครื่องสำอาง
สวัสดิการ
ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาซ่ากรุ๊ป2008 จำกัด
44/221 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220