บริษัท กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ ประหยัดพลังงงาน อุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ ด้องการผู้ร่วมงานเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัท
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสุขภาพ - เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด - ค่าน้ำมันรถยนต์ - คอมมิชชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ซ.นาคนิวาส 24 ถ.นาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
วิธีการเดินทาง
รถประจำทาง รถยนต์ส่วนบุคคล