บริษัท บ้านดี (1999) จำกัด
ประกอบกิจการธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารห้องชุดกว่า 10 ปี
สวัสดิการ
ตามเงื่อนไขของสถานประกอบการ
ติดต่อ
บริษัท บ้านดี (1999) จำกัด
154 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000