ประกอบกิจการธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารห้องชุดกว่า 10 ปี
สวัสดิการ
  • ตามเงื่อนไขของสถานประกอบการ
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
154 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 063-202-3843
แฟกซ์: 038-440-620