บริษัท แรดิเคิล ทอร์ค โซลูชั่นส์ (เอเซีย) จำกัด
นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เครื่องมือที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ
สวัสดิการ
ตามกฏหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แรดิเคิล ทอร์ค โซลูชั่นส์ (เอเซีย) จำกัด
850/10 ถ.ลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520