ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับ ศูนย์ดูแล พยาบาลดูแล ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วย
สวัสดิการ
ข่าวดี..สำหรับ นักศึกษาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปถึง> 25 ปี.........สนใจทำงานและเก็บชั่วโมงเพื่อไปทำงาน ยังต่างประเทศ,,และศึกษาต่อ ยังต่างประเทศ ทำงานต่างประเทศทำเป็นรายชั่วโมง มีที่พัก อาหาร และมีช่วงเวลาไปศึกษาเล่าเรียน กรณีไม่เป็นงานเรามีฝึกอบรมให้ 100 ชั่งโมง ก่อนเข้าทำงานจริง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนท์ แอนด์ พัฒนา แนนนี่
999/998 ถนนราษฎร์พัฒนา
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520