บริษัท พี แอนด์ ที เทคนิคคอล ซิสเต็ม จำกัด
บริษัท ดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี แอนด์ ที เทคนิคคอล ซิสเต็ม จำกัด
154/123 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130