ไท่ฟู๋รังนก เป็นบริษัทที่ขายเกี่ยวกับ รังนกกึ่งสำเร็จรูป โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2555
ซึ่งมีหน้าร้านหลัก อยุ่ใน คิงพาวเวอร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
สวัสดิการ
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่าคอมมิชชั้น
  • - โบนัสอายุงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านไท่ฟู๋รังนก
503/26 ซอยวิภาวดี 42 ถนนวิภาวดี
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.taifubirdnest.com
ใช้งานแผนที่