บริษัท กรีนไอโซพรีน จำกัด
โรงงานแปรรูปและส่งออกยางธรรมชาติ
สวัสดิการ
  • •เงินเดือนที่ดึงดูดใจ – สามารถต่อรองได้
  • •มีบ้านพักบริเวณบริษัท ฟรีค่าน้ำ และช่วยค่าไฟฟ้าบางส่วน
  • •พนักงานที่ตัดสินใจจะอาศัยภายนอกบ้านพักของทางบริษัท ทางบริษัทจะมีค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางให้
  • •มีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนทุกปี
  • •มีการส่งไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้จากภายนอก
  • •เงื่อนไขที่น่าสนใจอื่นๆในการจ้างงาน
  • •มีชุดฟอร์มและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
  • •สถานที่ทำงานสะดวกสบาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนไอโซพรีน จำกัด
78 หมู่ 8
ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
ใช้งานแผนที่