บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2539 ดำเนินการผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ และในปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายการผลิตเป็นจำนวนมากจึงมีความต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง เพื่อรองรับกับการขยายงานที่ีมีจำนวนมากขึ้น
สวัสดิการ
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่าน้ำมันรถ
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินขึ้นประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - ข้าวฟรี
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน
 • - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • - วันลาเพื่อการอุปสมบท, เพื่อการสมรส
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่
 • - ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
 • - กิจกรรมภายใน, ภายนอก
 • - อุปกรณ์ Safety
ติดต่อ
บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด
45 ม.4
ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เว็บไซต์: www.fcpco.com