บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด
เป็นผู้ผลิต ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขาย ในด้านระบบห้องสะอาด(CLEAN ROOM)ระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็น ที่ได้รับมาตรฐานการจัดการการคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตราฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด
159/16 หมู่ 17
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170