JobThai
รู้จัก สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จากการที่ บริษัทสยามคูโบคอร์ปอเรชั่น จำกัด ประสบความสำเร็จ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และให้บริการการเช่าซื้อแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง จึงได้จัดตั้ง บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 โดยมี บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จึงเสนอบริการเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยของสยามคูโบต้าหลากหลายประเภท ได้แก่ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา และรถขุดขนาดเล็ก ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ด้วยเงื่อนไขในการเช่าซื้อที่เหมาะสมกับรายได้ โดยมีรูปแบบการผ่อนชำระหลายรูปแบบ เช่น รายเดือน รายปีละ 2 ครั้ง รายปี และรายปีล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดค่างวดให้ตรงกับช่วงที่มีรายได้ของลูกค้า โดยปัจจุบันมีเกษตรไว้วางใจเข้ารับบริการสินเชื่อกับ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง มากกว่า 280,000 ราย และยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
1.ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ครอบครัวและบิดามารดา 2.เงินช่วยเหลือและที่พัก กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นการประจำ 3.เงินช่วยเหลือค่าน้ำมันรถ กรณีนำรถส่วนตัวมาทำงาน 4.บริการรถรับส่งพนักงาน 5.โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7.ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ 8.00-17.00 น. 8.สวัสดิการสินเชื่อเพื่ออที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 9.เงินช่วยเหลือหรือที่พัก กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด 10. ค่าเดินทางเยี่ยมบ้าน (12 ครั้ง/ปี)
zero position th
ติดต่อ
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
101/19-24 ม.20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120