บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด ดำเนินธุรกิจมากว่า 17 ปี เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ฟิลเลอร์ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ จุลินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยเคมี สารปรับสภาพดิน และชีวภัณฑ์ทางการเกษตร ครบวงจร เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของเกษตรกรไทย ภายใต้แนวคิด "รอยยิ้มของเกษตรกร คือความภาคภูมิใจของเรา" ต้องการรับสมัครพนักงานหลายอัตราเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ปรับค่าจ้างประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - รางวัลอายุงาน - เบี้ยขยัน - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าที่พัก - ค่าคอมมิชชั่น - ค่า Incentive - ชุดฟอร์ม - ลากิจ 5 วันต่อปี โดยได้รับค่าจ้าง - ลาพักร้อนสูงสุด 10 วันต่อปี - เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น มงคลสมรส, คลอดบุตร,ฌาปนกิจสงเคราะห์, กรณีบ้านเกิดภัยพิบัติหรือเพลิงไหม้ เป็นต้น - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน
ติดต่อ
บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
365 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท 107
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์: http://www.dtwp.co.th
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้าสถานีแบริ่ง
ใช้งานแผนที่