บริษัท พี.ซี.ปาล์ม(2550) จำกัด ในเครือ พี.ซี.สยามปิโตรเลี่ยม จำกัด ดำเนินกิจการก่อสร้างโครงการโรงสกัดน้ำมัน กำลังการผลิต 60/120 ตัน/ชม. ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร บริษัทฯ ยังได้ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจพลังงาน โดยได้นำน้ำเสียจากกระบวนการผลิต มาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพที่ได้จากน้ำเสียในการสกัดน้ำมันปาล์ม และปัจจุบันบบริษัทฯ กำลังดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโรงงานของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 10 เมกกะวัต ซึ่งจะใช้เชื้อเพลิงจากเศาวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม จึงมองหาบุคคลที่มีความสามารถ มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้าร่วมงานกับเรา
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.กองทุนเงินทดแทน 3.ชุดยูนิฟอร์ม 4.บ้านพักพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.ซี.ปาล์ม (2550) จำกัด
91/1 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เว็บไซต์: www.pcsiamgroup.com