บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด เป็นบริษัทผู้นำด้านธุรกิจด้านการสื่อสาร และ จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต้ ได้มีการดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ได้แก่จังหวัดสงขลา , ตรัง , สตูล , พัทลุง , นครศรีธรรมราช , ภูเก็ต และนครศรีธรรม มีสาขารวมกันทั้งหมด 47 สาขา
นอกจากนี้ยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีวิสัยทัศน์การในลงทุนระยะยาว จึงสามารถแข่งขันและขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจสื่อสารเป็นอย่างดี มีทำเลที่เหมาะสมเด่นชัด สะดวกสำหรับลูกค้าในการเข้ามาติดต่อ บริษัทมีความมั่นใจว่าสามารถสร้างภาพลักษณ์ และการบริการได้ดีที่สุด มีประสบการณ์ทางด้านการดำเนินการธุรกิจและการขายการบริการมีความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรท้องถิ่นในจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด
636 ถ.เพชรเกษม
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เว็บไซต์: www.Radartelecom.com
วิธีการเดินทาง
  • จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มุ่งหน้าทางเหนือตามถนนหมายเลข 4 ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย ตามถนนหมายเลข 4 ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร บริษัท เรดาร์เทเลคอม อยู่ทางซ้าย ตรงข้าม บิ๊กชีเอ็กตร้า หาดใหญ่
ใช้งานแผนที่