ร้านไชยกิจ
Telecom ขายอุปกรณ์โทรศัพท์ภายในสำนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านไชยกิจ
1104, 11Fl, The Millennia Tower, 62 Langsuan Rd.,
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330