เราคือผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการในงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมสินค้าประเภท มอเตอร์อุตสาหกรรม , Generator , Blower , ปั้มน้ำ , มอเตอร์เกียร์ ฯลฯ ด้วยทีมงานวิศวกรและช่างชำนาญการ ที่มีศักยภาพและทุ่มเทในการให้บริการแก่ลูกค้ามาโดยตลอด จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯมีความประสงค์จะสรรหาบุคลากรคุณภาพมาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ'เราคือผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการในงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมสินค้าประเภท มอเตอร์อุตสาหกรรม , Generator , Blower , ปั้มน้ำ , มอเตอร์เกียร์ ฯลฯ ด้วยทีมงานวิศวกรและช่างชำนาญการ ที่มีศักยภาพและทุ่มเทในการให้บริการแก่ลูกค้ามาโดยตลอด จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯมีความประสงค์จะสรรหาบุคลากรคุณภาพมาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
- ประกันภัยกลุ่ม (กรณีทำงานครบ 1 ปี) - งานเลี้ยง และ / หรือ ท่องเที่ยวประจำปี - ชุดฟอร์มบริษัท - ประกันสังคม กองทุนทดแทน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Performance Industrial Services Co.,Ltd.
88/2 หมู่ที่ 12
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110