บริษัท พี.พี.ซับคอนแทรค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เปิดมาเป็นเวลามากกว่า 10ปี ดำเนินธุรกิจด้านการสรรหาบุคคลากรให้ดกับหน่วยงานต่างๆ
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -กองทุนทดแทน -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม -เบี้ยขยัน -โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.พี.ซับคอนแทรค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
4/13 ถนนเจ้าคุณทหาร
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520