บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
บริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2543 ปัจจุบันดำเนินกิจการฝึกอบรมสัมมนาด้านบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ
สวัสดิการ
ตามกฎหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
87/487 ถนนกาญจนาภิเษก ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.nukbunchee.com
วิธีการเดินทาง
https://www.facebook.com/nbc2557/photos/a.742382372489735.1073741828.740149832712989/1066800690047900/?type=3&theater
ใช้งานแผนที่