โรงเรียน รักภาษาไทย
เป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียน รักภาษาไทย
โรงเรียน รักภาษาไทย อาคาร มหาทุนพลาซ่า ชั้น 10 ถนน เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.rtl-school.com
วิธีการเดินทาง
  • -สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า ลงสถานี เพลินจิต ทางออกที่ 2
  • -สามารถเดินทางโดยขนส่งมวลชน สาย 40 48 25 2 ปอ.511 501 508
event langing page